Adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakban a http://kulonoram.hu adatkezelési tájékoztatóját olvashatja. Ez a tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es Rendeletének (továbbiakban: „GDPR”) 12-22. cikkeiben foglalt követelményeknek megfelelően készült. 

1. Adatkezelő és elérhetősége:

Neve: Water Press Kft.
Székhely (és a panaszkezelés helye): 1039 Budapest, József Attila utca 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-941212
Adószám: 22735535-1-41
Nyilvántartást végző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Képviselő: Bánó Gergely József, önállóan
Kapcsolattartó: Flanek Éva
Email: adatvedelem@kulonoram.hu

2. Néhány fontosabb adatvédelmi kifejezés magyarázata

Személyes adat: Olyan információ, amelynek alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosíthatóvá válik valaki (pl.: név, lakcím, születési hely és idő, GPS koordináták, felhasználónév, stb.). Személyes adat továbbá a valakire egyénileg, azaz speciálisan jellemző információ (pl.: fogyasztási szokások, vallási meggyőződés, stb.).
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, (illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre, a felhasznált eszközökre vonatkozó döntéseket meghozza és az adatfeldolgozóval végrehajtatja.  
Adatfeldolgozó: az adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségei hatékony módon történő teljesítése érdekében, valamint az egyes típusú adatkezelések során meghatározott célból adatfeldolgozókat vesz igénybe. 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve azonosítható személy mint pl. a honlap látogatója, aki a weboldal tartalmát böngészi.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3. Az adatkezelés céljai

3.1.  Egyrészt a honlap felkeresésekor és a honlapon való látogatói tartózkodás során megvalósuló adatkezelés az oldal működtetésének és a felhasználói élmény biztosítása, illetve az oldal biztonságos működése és fejlesztése érdekében történik.

3.2. A kulonoram.hu rendszeresen frissül hírekkel és érdekességekkel. Ennek köszönhetően látogatóink a honlapon keresztül megismerhetik a nálunk regisztrált különóra-tartókat,  akikkel közvetlenül kapcsolatba is léphetnek. 

3.3. A honlap a regisztrált különóra-tartók számára komplex promóciós kampányokat folytat és ajánlatokat tesz e szolgáltatók ismertségének növelése érdekében.

4. Milyen személyes adatokat kezelünk, milyen jogalapon és meddig?

4.1. Adatkezelés: A kulonoram.hu felkeresésekor a honlap működtetése.
Kezelt adatok köre: felhasználó IP címe.
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeken alapul honlap biztonságos működése érdekében történő adatkezelés.
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: a kapcsolódó adatkezelésről ld. e tájékoztató 6. pontját!

4.2. Adatkezelés: Különóra-tartói felhasználói fiók regisztráció természetes személy, vagy jogi személy megjelölt kapcsolattartója esetében.
Kezelt adatok köre: email cím, felhasználónév, jelszó, név, telefonszám, számlázási cím.
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: ÁSZF 5.2. pontjával összhangban a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, a szerződés előkészítése és teljesítése.
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: a szerződéstől történő elállást követő technikailag indokolt ideig (max. 14 nap).

4.3. Adatkezelés: Különóra-tartó szolgáltatói adatlap.
Kezelt adatok köre: Szolgáltató (ld. magántanár,  egyesület, stb.) neve; bemutatkozó szöveg (max. 1000 karakter); felkínált különóra-fajták listája; a különóra-tartó által fogadott korosztályok; a lehetséges oktatási helyszínek; (címek + házhoz megy-e az adott különóra-tartó + van-e online lehetőség);Egyéb jellemzők (opcionális) Jellemző árak (nem pontos, tájékoztató adat); Különórám.hu kedvezmény (hivatkozóknak kedvezmény az első befizetés árából, stb. – opcionális); Telefonszám; E-mail cím; honlap (opcionális);Facebook oldal címe (opcionális);
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: ÁSZF 6.1. pontjával összhangban a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, a szerződés előkészítése és teljesítése.
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: a szerződéstől történő elállást követő technikailag indokolt ideig (max. 14 nap).

4.4. Adatkezelés: különóra-tartóknak ajánlott és nyújtott külön szolgáltatások (pl. tartalom vásárlás, előre sorolás) .
Kezelt adatok köre: A különóra-tartó által igénybe vett szolgáltatások naprakész nyilvántartása.
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: ÁSZF 6.6. pontjával összhangban a GDPR 6. cikk (1) b) pontja a szerződés előkészítése és teljesítése.
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: a szerződéstől történő elállást követő technikailag indokolt ideig (max. 14 nap).

4.5. Adatkezelés: számlázási adatok (bizonylatok) megőrzése .
Kezelt adatok köre: név és email cím, bizonylat másolata.
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: A GDPR 6. cikk (1) c) pontja mint jogszabályi kötelezettség, figyelemmel a 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (1) bizonylat kötelező megőrzésére.
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: 8 év .

4.6. Adatkezelés: hírlevél feliratkozás.
Kezelt adatok köre: név, email cím.
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: kifejezett hozzájárulás GDPR (6) (1) a).
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: hozzájárulás visszavonásáig.

4.7. Adatkezelés: különóra-tartó értékelése.
Kezelt adatok köre: felhasználónév, email cím.
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: a szolgáltató jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) pontja, hogy a felhasználók érdemben minősíthessék a Különóra-tartókat.
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: a törlési kérelem készhez vételét követő 14. napon.

4.8. Adatkezelés: különóra-tartó ajánlása.
Kezelt adatok köre: mint ajánló a saját adatok (név, email cím)egy tetszőleges óraadó szolgáltatásainak ajánlása (az ajánlott természetes személy vagy cég nyilvános neve és elérhetősége).
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: a-b) a szolgáltató jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) pontja, hogy a felhasználók pozitív tapasztalatai alapján ajánlhassanak Különóra-adókat.
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: az ajánlásnak az ajánló, vagy az ajánlott Különóra-adó kérése alapjáén, a törlési kérelem kézhez vételét követő 14. napon.

4.9. Adatkezelés: online bankkártás fizetés .
Kezelt adatok köre: kártyabirtokos neve, kártyaszám, kártya lejárati dátuma, kártya cv azonosítószám.
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: ÁSZF 6.7. pontjával összhangban a GDPR 6. cikk (1) b) pontja a szerződés előkészítése és teljesítése.
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: A Számviteli törvényben foglalt bizonylat őrzési határidő.

4.10. Adatkezelés: elállási nyilatkozat.
Kezelt adatok köre: címzett, cím, e- mail cím, telefonszám, megrendelés visszaigazolás száma, szolgáltatás neve, különóra-tartó neve, megrendelt szolgáltatásdátum, elállási nyilatkozat helye, dátuma.
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: ÁSZF 9.1. pontjával összhangban a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, figyelemmel a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. sz mellékletére.
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: –

4.11. Adatkezelés: képmás, hangfelvétel, személynév felhasználása  (18 év alattiak esetében törvényes képviselő hozzájárulásával).
Kezelt adatok köre: név, email cím.
Jogalap, amely alapján kezelhetjük az adatot: az érintett kifejezett hozzájárulás GDPR 6 (1) a)törvényes képviselő kifejezett hozzájárulása GDPR 6 (1) a)figyelemmel a Ptk. 2:43 § g) pontjára.
Adatkezelés időtartama, amennyiben meghatározható: a hozzájárulás visszavonásáig.

5. A személyes adatok közlésével kapcsolatos tájékoztatás

Amennyiben ön különóra-tartóként nem járul hozzá személyes adatai kezeléséhez vagy nem fogadja el tartalomszolgáltatás feltételeit, abban az esetben a kulonoram.hu szolgáltatásait nem tudja igénybe venni, de az oldalt látogatóként tovább böngészheti. A honlapot ingyenesen böngésző és a felkínált szolgáltatásokkal nem élő felhasználókat kérjük, hogy a 6 )-os pontban foglaltakat kiemelt figyelemmel olvassák el!

6. Websütikről

Az Adatkezelő honlapja, a webszerver és a számítógépén futó böngészőprogram a szolgáltatásnyújtás érdekében a látogatói számítógépen ún. websütit (cookie-t) helyez el és olvas vissza.  Az Adatkezelő jelenleg csak ún. funkcionális (session) websütiket alkalmaz, melyek a látogatása után meghatározott időn belül automatikusan törlődnek. Ezek a sütik minden honlapon megtalálhatók, mivel a honlap egyes funkcióinak megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

7. Adatbiztonság és adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatkezelés során az adatkezelés jelentette kockázatokkal arányos intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Megteszi azokat az intézkedéseket (ld. technikai eszközök és szervezési intézkedések alkalmazása, belső szabályzat), amelyek csökkentik a személyes adatok kezelésével járó kockázatokat, illetve megakadályozzák a személyes adatok véletlen, vagy jogellenes tevékenység eredményeképpen bekövetkező sérülését, megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, vagy megváltoz(tat)ását. 

8. Igénybe vett adatfeldolgozók:

8.1. Adatkezelés leírása: Holnap látogatottsági és statisztikai elemzése 
Adatfeldolgozó és elérhetősége:
Google Ireland
Cím: Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Telefon:  +353 1 436 1000.
adatkezelési tájékoztatók (magyar és angol nyelven): https://policies.google.com/terms
Google Marketing Platform elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?hl=en

8.2. Adatkezelés leírása: számlázás.
Adatfeldolgozó és elérhetősége: Név: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
MNB regisztrációs szám: H-EN-I-670/2019.
adatkezelési tájékoztatók (magyar és angol nyelven): https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

8.3. Adatkezelés leírása: online fizetési szolgáltató
Adatfeldolgozó és elérhetősége:
Stripe Inc. 
354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA, 94080-1912 United States
Kapcsolat: info@stripe.com
adatkezelési tájékoztatók (magyar és angol nyelven): https://stripe.com/en-hu/privacy

8.4. Adatkezelés leírása: webhosting
Adatfeldolgozó és elérhetősége:
Cégnév: Rackforest Kft.
Székhely cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. emelet B05001.
Telefon: +36 1 211 0044
Adószám: 14671858-2-41
Adatkezelési szabályzat: https://rackforest.com/kapcsolat/adatvedelmi-iranyelvek

9. Algoritmusok és automatizált döntéshozatal

Honlapunkon és a háttérben futó adatbázisokban kezelt adatokat emberi beavatkozás nélküli ún. algoritmus-alapú, vagy mesterséges intelligenciát („AI”) felhasználó módszerekkel nem értékeljük és nem használjuk fel. Az ön személyes adatait, az e tájékoztató 8)-as pontjában foglalt szolgáltatói partnereink kivételével, nem osztjuk meg harmadik féllel.

10. A honlap felhasználóinak jogairól (adatkezelési jogi szaknyelven az „érintetti” jogokról):

A honlapon zajló adatkezelések tekintetében joga van a tájékoztatáshoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, vagy amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok tévesen jelentek meg, azok helyesbítését kérje. Amennyiben már nem szeretné, hogy az Önre vonatkozó adatokat kezeljük, azok törléséhez való jogát (másnéven az elfeledtetéshez való jog) is gyakorolhatja. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben szükséges, kérheti az adatkezelés korlátozását is, illetve amennyiben más szolgáltatóhoz szeretné az általunk kezelt adatait továbbítani, azok továbbítását kérheti (ld. adathordozhatósághoz való jog). Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogalap nélkül kezeljük, vagy azokat a hozzájárulásától eltérően kezeljük, ez ellen tiltakozhat. Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz (ld. 11-es pont)
Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az adatvedelem@kulonoram.hu email címre küldheti meg.  Megkeresését egy hónapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a regisztrált Különóra-tartók a felhasználói profiljukon keresztül is lehetőségük van arra, hogy maguk töröljék, helyesbítsék a róluk tárolt személyes adatokat. Ezen felül lehetőség van mindezt e-mailen keresztül is kérni az adatvedelem@kulonoram.hu email címre megküldött emailben. A kérést legkésőbb egy hónapon belül teljesítjük.

11. Panasztétel

Kérjük, ha bármilyen adatkezelési vonatkozású kérdése van: forduljon hozzánk bizalommal! Természetesen panaszával közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes bírósághoz is fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Faxszám: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A honlap URL-je: http://www.naih.hu

12. Tájékoztató tartalma a következő jogszabály(ok) rendelkezéseivel összhangban készült:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 12-22. cikkei

Kelt: 2022. május  23. 
Érvényes: visszavonásig, illetve módosításig.