Általános szerződési feltételek

kulonoram.hu weblapon keresztül történő megrendelésekhez

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Water Press Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) és a weboldalon szolgáltatást kínáló fél (továbbiakban: Különóra-tartó) szolgáltatás nyújtásával szolgáltatási szerződéssel összefüggő jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

A Különóra-tartó weboldalon keresztüli megrendelésével a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a Különóra-tartó és a Szolgáltató között, mely elektronikus formában kerül megkötésre, és a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján írásba foglaltnak tekintendő.

A weboldalon keresztül elérhető termékek és szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: kulonoram.hu/aszf

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Neve: Water Press Kft.
Székhely (és a panaszkezelés helye): 1039 Budapest, József Attila utca 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-941212
Adószám: 22735535-1-41
Nyilvántartást végző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Képviselő: Bánó Gergely József, önállóan
Kapcsolattartó: Flanek Éva

Szolgáltató elérhetőségei: 
Email: szerkeszto@kulonoram.hu
(az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím)
Telefonszám: +36 20 522 7406

Tárhely Szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: Média Center Kft.
cégnév: MÉDIA CENTER Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:1119 Budapest, Soproni út 40.
cégjegyzékszám: 01-09-700283
adószám: 12722288-2-43
közösségi tartószám: HU12722288

A weboldalt a Szolgáltató üzemelteti, aki a szerződéskötés során saját nevében jár el.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, melyek hatályba lépését megelőzően közzétesz.

2.2. Különóra-tartók a weboldal látogatásával,az azon történő regisztrációval és megrendeléssel, ezáltal a hirdetési felületen adatlapjuk megjelenítésével kijelentik, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerték és elfogadják, magukra kötelezőnek ismerik el.

2.3 Különóra – tartó: az a természetes vagy jogi személy, aki óráit, szakköreit, tanfolyamait, egyéb egyénre szabott vagy csoportos óráit a Szolgáltató honlapján keresztül teszi elérhetővé az érdeklődők számára.

2.4. Szolgáltató: az a természetes, vagy jogi személy, aki weblapján a Különóra-tartók által kínált órákat, szakköröket, tanfolyamokat, egyéb egyénre szabott vagy csoportos órákat, szakmai és PR cikkeket, híreket és információkat weboldalán megjelenít és az érdeklődők számára elérhetővé tesz.

3. ÁLTALUNK KÍNÁLT SZOLGÁLATÁSOK

3.1. Weboldalunk különórákat kereső, és oktatási-gyereknevelési témák iránt érdeklődő látogatóknak szól. Szolgáltatásunk, hogy segítünk hirdetőinknek ezen olvasóknak bemutatni termékeiket, szolgáltatásaikat.

3.2 Különóra-tartóknak lehetőségük van szolgáltatásuk, adatlapjuk ingyenes megjelenítésére, ellenérték fejében való kiemelésére, valamint adatlapjuk kiegészítésére a Szolgáltató weboldalán.

3.2.1 Különóra-tartók ingyenes adatlapjukat korlátlan ideig szerepeltethetik a Szolgáltató weboldalán. Szolgáltató az itt megjelenített adatok helytállóságáért, naprakészségéért semmilyen felelősséget nem vállal.

3.2.2 Különóra-tartók fizetős megjelenési lehetőségeket és különböző kiemelési formákat is igénybe vehetnek. Az egyes lehetőségek pontos feltételei a www.kulonoram.hu/szponzoroknak aloldalról elérhetők.

3.2.3. Ebben az esetben az általuk nyújtott szolgáltatás előre sorolása, valamint vizuális kiemelése automatizáltan történik.

3.3. A weboldalon Szolgáltató szerepelteti a Különóra-tartó által feltöltött adatokat és egy darab fényképet. Ebben szerepel a Különóra-tartó neve, az általa nyújtott szolgáltatás (különóra-fajták), és más, lényeges paraméterek.  A szolgáltatások adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Különóra-tartók által felhasznált fotók, videók eredetéért, jogtisztaságáért a weblapot üzemeltető Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, az ezekkel kapcsolatos szerzői jogi felelősség a Különóra-tartó(ka)t terheli.

3.5. A weboldalon feltüntetett szolgáltatásokról szóló információ tájékoztató jellegű, azok tartalmáért, helytállóságáért és naprakészségéért a weboldalt működtető Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4. DIGITÁLIS ADATTARTALOM

4.1. Szolgáltató hiba esetén kéri a Különóra-tartókat, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni Szolgáltatót a megadott kapcsolattartói email címen, vagy telefonszámon keresztül.

4.2. A weboldal látogatónak lehetőségük van tartalmakat (képeket, videókat, írásokat) küldeni, azonban Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy saját hatáskörében döntsön azok weboldalon történő megjelenítéséről.

4.3. A weboldal látogatóknak lehetőségük van a Különóra-tartók értékelésére, a Szolgáltató azonban fenntartja a jogot ezek moderálására, illetve saját hatáskörében dönthet azok weboldalon való megjelenítéséről.

4.4. A weboldalon a „Különóra kategóriák” illetve „Kiemelt különóra-tartók” felületen belüli kategóriákban megjelenő tartalmak naprakészségéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5. REGISZTRÁCIÓ

5.1. A weboldal látogatóinak a böngészéshez, illetve a weboldal látogatásához nem kell külön regisztrálniuk, az adatbázisban és a weboldalra feltöltött cikkek, videók, ajánlások, adatbázisok és egyéb információk között szabadon böngészhetnek.

5.2. A Különóra-tartók szolgáltatásuk megjelenítése regisztrálhatnak weboldalunkra, mely során email cím, felhasználónév, jelszó megadása kötelező. Egy email címhez csak egy regisztráció végezhető el.

5.3. Regisztráció érdekében átadott adatait a szerződés teljesítése céljából regisztrációja törléséig, illetve a folyamatban lévő rendelése teljesítéséig a rendelései teljesítése érdekében, a 2001. évi CVIII. Elker törvény 13/A § alapján kezeljük, más személyeknek át nem adjuk.

5.4. Különóra-tartó szolgáltatása megjelenítéséhez szükséges regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Különóra-tartó más nevében, más személy adataival teszi közzé szolgáltatásait.

5.5. A Szolgáltatót a tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, az ebből tartódó szolgáltatás megjelenítés elmaradásáért és egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.6. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból tartódó károkért, ha Különóra-tartó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

6. SZOLGÁLATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE

6.1. Különóra-tartó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra, majd Fiókjában az „Adatlap kitöltése” lehetőségre kattintva érheti el a Különóra-tartói adatlapot. Az adatok megadását magyarázatok segítik.

6.2. A Különóra-tartó adatai feltöltése után a „Adatlap beküldése” gombra kattintva adatlapja a Szolgáltatóhoz kerül, melyről emailben visszaigazolást kap.

6.3. A Szolgáltató a Különóra-tartó által kitöltött szolgáltatói adatlapokat szükség esetén kiegészítheti, majd megjelenítheti az általa üzemeltetett weboldalon. Ezzel az adatbázisban való megjelenés élesedik, melyről a Szolgáltató Különóra-tartót emailben értesíti.

6.4. Amennyiben Különóra-tartó szolgáltatását annak élesítését követően nem találja az adatbázisban, kérjük jelezze azt a szerkesztőnek, a Szolgáltató kapcsolattartási email címen, vagy telefonszámon keresztül.

6.5. A Különóra-tartók az adataikban bekövetkező minden változást 8 napon belül kötelesek adatlapjukon módosítani, vagy jelezni a Szolgáltató felé.

6.6. Regisztrációval rendelkező Különóra-tartóknak javasoljuk minden esetben a rögzített adataik ellenőrzését.

6.7. A Különóra-tartó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató weboldalán megjelenő minden PR cikk, interjú, videó és a fotógalériába feltöltött anyagok a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, így szerzői jogi védelem alá esnek.

6.8. Különóra-tartóknak lehetőségük van szolgáltatásaikat ingyenesen és díj ellenében is megjeleníteni Szolgáltató weboldalán. Fizetett szolgáltatás esetében a Különóra-tartók kínált szolgáltatásai legalább egy évig elérhetők a weboldal látogatói számára.

6.9. A Szolgáltató ajánlatai a Különóra-tartó Fiókjába való belépéskor, az „Ajánlatok” menüpontra kattintva érhetők el, mely felületen az egyes szolgáltatások díjai is feltüntetésre kerülnek. Ezekben az esetekben a „Megrendelem” gombra kattintva a megrendelés befut a Szolgáltatóhoz, aki ennek tényéről emailben értesíti a Különóra-tartót.

6.10. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy árait bizonyos időközönként felülvizsgálja és megváltoztassa. Az egyes vásárlásokra az adott vásárlás pillanatában érvényes ár vonatkozik.

6.11. Egyes szolgáltatások csak előzetes árajánlat után elérhetők a Különóra-tartók számára. Ebben az esetben az igényelt szolgáltatásra kattintva a Szolgáltató árajánlatot küld a Különóra-tartó részére.

6.12. A Különóra-tartó Fiókján belül van lehetőség a Különóra-tartó „Profil szerkesztésére”, így jelszó változtatásra, illetve a Szolgáltató weboldalán látható „Megjelenítendő név” módosítására.

6.13. A Fiókon belül lehetőség van a korábban megvásárolt megjelenések megtekintésére is a a „Rendelések menüponton belül megtekintésére is.

6.14. Válaszható Fizetési módok:

Különóra-tartó a Szolgáltató Ajánlatában foglalt szolgáltatások megrendelésének ellenértékét a következő módokon tudja kiegyenlíteni:

– Online bankkártyás fizetés a megrendelés leadását követően közvetlenül. Ezen fizetési mód választása esetén weboldalunk a rendelése leadását követően átirányítja a STRIPE fizetési oldalára.

– Utalással (számlázás utólagos, utalás díjbekérő kiállítását követően lehetséges):Utalással (számlázás utólagos, utalás díjbekérő kiállítását követően lehetséges):
Utalás esetén az esedékes szolgáltatási díj és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia
Kedvezményezett neve: Water Press Kft.
OTP Bank Zrt.
számlaszám: 11705998-21291393-00000000
IBAN :HU17 1170 5998 2129 1393 0000 0000
SWIFT/BIC kód : OTPVHUHB

6.15. A weboldalon történő szolgáltatás kezdeményezésével és az ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatások megrendelésével Különóra-tartó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési szabályzatot.

6.16. Adatbeviteli hibák javítása: Különóra-tartó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

6.17. „Adatlap beküldése” gombra kattintva a megrendelés véglegesítésre kerül, azonban a későbbiek során szerkeszthető

6.18. Különóra-tartó az adatbázisba történő szolgáltatás regisztrációját követően automatikus visszaigazolást kap Szolgáltatótól az info@kulonoram.hu email címről. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Különóra-tartó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja vagy megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Különóra-tartó tudomásul veszi, hogy ezen visszaigazolás csupán a megrendelés leadását igazoló automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az automata visszaigazolást követően a Különóra-tartó szolgáltatásának adatlapját élesíti a weboldalon.

6.19. A Különóra-tartó által igényelt adattartalmak a Szolgáltató díjbekérőjének kiegyenlítését és a szolgáltatási díj Szolgáltató számlájára történő megérkezését követő legkésőbb 48 órán belül aktiválódnak.

7. LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS

7.1. A felek között megkötött szerződés elektronikus úton, távollevők között kötött szerződésnek minősül, melyet a Ptk. 6:7. § valamint 6:70. § alapján írásba foglaltnak kell tekinteni, mivel a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítását a szerződők külön okiratba foglalt nyilatkozatai együttesen tartalmazzák, és a nyilatkozatokban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor.

7.2.  A Szolgáltató a kölcsönös nyilatkozatok alapján létrejött szerződés adatait rögzíti, mely, saját szerverén tárolja és a Különóra-tartó részére az email címére megküldött szerződést keletkeztető visszaigazolás alapján utóbb is hozzáférhető.

7.3.  A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar. 

8. SZOLTÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

8.1. A Különóra-tartó a weboldalon keresztül megrendelt szolgáltatást a visszaigazolásban szereplő feltételek szerint veheti igénybe.

8.2 A Különóra-tartó érdekkörében felmerült okból kifolyólag igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét Szolgáltató nem téríti vissza.

9.  ELÁLLÁS JOGA

9.1. A Szolgáltató érdekkörében felmerült okból kifolyólag még meg nem jelenített szolgáltatások esetében Szolgáltató Különóra-tartó tájékoztatását követő 3 munkanapon belül köteles szolgáltatását az adatbázisban rögzíteni. Amennyiben Különóra-tartónak a továbbiakban már nem érdeke szolgáltatásnak a weboldalon történő megjelenítése, a Szolgáltatónak a meg nem jelenített különórával kapcsolatos emailjével egyidőben küldött elállási nyilatkozat (1. számú melléklet) kitöltött, aláírt példányával a szolgáltatás megrendelésétől egyoldalúan elállhat. Ebben az esetben az igénybe nem vett szolgáltatás díját Szolgáltató a Különóra-tartó írásbeli értesítését követő 8 napon belül köteles Különóra-tartó bankszámla számára visszautalni.

10. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

10.1. A felek között a szolgáltatás értékesítésre szóló – szolgáltatási szerződés annak teljesítéséig áll fenn. 

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1. Amennyiben Különóra-tartónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát szóban vagy írásban, a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Különóra-tartó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát, érdemi válaszával egyidejűleg 30 napon belül átadja a Különóra-tartónak. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgálató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén, vagy amennyiben a vita nem rendeződik Szolgáltatóval történt egyeztetés során, panaszával bírósági eljárás kezdeményezhet, illetve hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.4.1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségeit az a következő linken érheti el. http://jarasinfo.gov.hu/

11.4.2. Panasza esetén lehetősége van a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. )

11.5. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.6. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.7. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítésre írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

11.8. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

11.9. Online vitarendezési platform:

11.9.1 Szolgáltató tájékoztatja továbbá Különóra-tartókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. 

11.9.2. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

11.9.3. Tájékoztatjuk, hogy az online vitarendezési platformon keresztüli eljárást csak akkor veheti igénybe, ha vitáját első alkalommal próbálja peren kívül rendezni az Szolgáltatóval, továbbá peres eljárást nem indított igénye érvényesítése iránt.

11.9.4. Szolgáltató nem köteles elfogadni a platformon keresztül történő ügyintézést, így elutasíthatja az így benyújtott panaszt.

11.9.5. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.8. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

13. ADATVÉDELEM

13.1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: Adatkezelési tájékoztató | Különórám.hu (kulonoram.hu)

14. EGYÉB

14.1.Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a weboldalt más domainnév alá helyezze át. 

14.2. Jelen ÁSZF valamint a weboldal működésével kapcsolatos valamennyi dokumentáció, kép és szöveg szerzői jogvédelem alatt áll.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. június 22.
Jelen ÁSZF letölthető kulonoram.hu/aszf
Elállási nyilatkozat minta letölthető a kulonoram.hu/elallasi-nyilatkozat oldalról.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elKertv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet
 • 2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi CLV. tv a fogyasztóvédelemről

Az 1. számú melléklet ami az „ELÁLLÁSI NYILATKOZAT” mintát tartalmazza letölthető az alábbi linken:
Nyilatkozat letöltése