kék órás

Ha valaki valamiből lemarad, valamit nem ért, valahol elakad, érdemes időben elmennie korrepetálásra, mert lehet, hogy egy-két alkalom elég is lesz a felzárkózáshoz. Erre az iskolákban szinte mindig van lehetőség, de sokan inkább magántanárhoz fordulnak, főleg, ha valamilyen tantárgy folyamatosan gondot okoz.

Mire való a korrepetálás?

Korrepetálásra akkor van szükség, ha például valaki nem ért meg valamit a tanórán, vagy hosszabb ideig hiányzik és lemarad. Egy-egy lépcső kimaradása helyrehozható a korrepetálással, de elhúzódó probléma esetén felmerül valamilyen tanulási nehézség megléte is, amit fejlesztő-pedagógus segítségével szoktak megoldani, nem a korrepetálás keretében.

Nagyobb korban jellemző az is, hogy például félévi bukás után, az év végi bukás elkerülése miatt kell valakinek korrepetálásra járni.

Mikor tekinthető eredményesnek a korrepetálás?

Ha a gyerek megértette az anyagot, sikerélménye van, önállóan tudja alkalmazni, amit gyakorolt, felzárkózott, megtanulta, tovább tud haladni a tanulmányaiban, sikeresnek tekinthető a munka. Tehát ha „kiesik egy-egy tégla”, és azt „visszatolják”, tovább tud lépni a gyerek, akkor eredményes volt a korrepetálás.

Mikor fölösleges korrepetálásra járni?

Ha egy gyereket elkezdenek korrepetálni, és a tanár úgy érzi, hogy nagyon meglendült, már érti, akkor fölösleges őt tovább „gyötörni”, legközelebb nem kell, hogy korrepetálásra menjen.

Mely tantárgyakból szorulnak legtöbben korrepetálásra?

Kisiskolásoknál a matematikával és a nyelvtannal, helyesírással szoktak leginkább elakadni a gyerekek. Ilyenkor egy kis helyesírás gyakorlás, egy-egy szabály felelevenítése elég lehet a továbblépéshez.

Van, hogy az olvasással indulnak be nehezen a gyerekek – minden gyerek megtanul olvasni, de különböző tempóban. Aki „döcög”, annak jól jöhet az olvasás-gyakorlás, egy kis beindítás, segítés.

Nagyobbaknál is a matematikával van legtöbbször probléma, de a többi természettudományos tárgyban: a fizikában, kémiában, vagy akár biológiában, földrajzban is gyakran elakadnak a gyerekek. A nyelvtant, helyesírást is elég sokan találják nehéznek.

Az érettségi tárgyakból – például informatikából – különösen sokan járnak korrepetálásra, hogy biztosan felzárkózzanak.

Kell extra könyv, felszerelés a korrepetálásra?

Külön könyvet általában nem kell venni a korrepetálás miatt – fénymásolt anyagokat hoznak a tanárok, vagy a meglévő munkafüzetekből, könyvekből olvasnak, oldanak meg feladatokat a gyerekek.

Hány fő vesz részt a korrepetálásokon?

Az iskolai korrepetálás lehet egyéni is, de az eredményességhez mindenképp kis létszám, maximum két-három fő az ideális. Ettől függetlenül például középiskolában gyakran előfordul, hogy akár egész évfolyamoknak közösen tartanak egy-egy tárgyból korrepetálást. Ha sokan rászorulnak, gondot jelenthet, hogy nem mindenkinek a kérdéseire lesz idő.

Kapcsolódó bejegyzések