Nyolcadikosok szülei figyelem! Bizonytalanok vagytok, hogy hova felvételizzetek? Nyomasztó a döntéskényszer? A tehetségteszt megmutatja, mit érdemes tanulnia a gyereknek, mire érdemes építenetek, milyen területeken lesz sikerélménye.

Nyereményjátékunkban Móré Zsuzsa pályaválasztási tanácsadó egy négy hetes, heti egy órás konzultációt ajánlott fel, melynek során kitöltitek a tehetségtesztet, majd annak eredményét közösen kiértékelitek, átbeszélitek. A végén pedig „megszűnik az állandó őrlődés, hogy mit kéne csinálni”.

A játékban való részvételhez mindössze annyi a dolgotok, hogy leírjátok nekünk Facebook oldalunkon a poszt alatt egy hozzászólásban, hogy eddig milyen különórákra járt a nyolcadikos gyermeketek, miket próbáltatok ki vele ovis kora óta.

A nyertes által kitöltött tehetségteszt eredményéről és a kiértékelési folyamatról esettanulmány készül, melyet publikálunk felületeinken. (Csak keresztnevekkel fogtok szerepelni.)

A játék időtartama 2023. október 20-27.

„Tudd meg, merre tovább!” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

1. A JÁTÉK SZERVEZŐI

1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Különórám.hu weboldalt üzemeltető Water Press Kft. és Móré Zsuzsa pályaválasztási tanácsadó, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szervezők) szervezik.
A Szervezők adatai:

Water Press Kft. Székhely: 1039 Budapest, József Attila u. 16. Adószám: 22735535-2-41

Móré Zsuzsa, e.v. Székhely: 2000 Szentendre, Kálvária út 9. Adószám: 66338983-1-33

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervezők végzik el.
1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).
1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a Különórám.hu Facebook oldalán kerül sor.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki
– az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,
– elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket,
gyermeke idén nyolcadikos osztályos, továbbtanulás előtt áll
– a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezők, azok munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A játék 2023. október 20-án kezdődik és 2023. október 27-e éjfélig tart.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA

4.1 A Különórám.hu Facebook oldalán megjelent játékfelhívásban szereplő kérdés hozzászólásban történő megválaszolásával lehet részt venni a Nyereményjátékban.
4.2 A hozzászólással a résztvevő elfogadja a Nyereményjáték szabályait és adatvédelmi szabályzatát (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok).
4.3 A Facebook felhasználó adatainak helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervezők nem vállalnak felelősséget.
4.4 Egy felhasználónévvel egy Facebook oldalon csak egy hozzászólás adható meg, az azonos névről érkező többszörös hozzászólást nem vesszük figyelembe.
4.5 A Szervezők nem vállalnak felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőknek nem róhatók fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.
4.11 A Nyereményjáték szabályszerű működése különösen fontos számunkra. Ezért tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték bármely szakaszában az Ön által elhelyezett képi, szöveges, vagy bármilyen más tartalomért teljes felelősséggel tartozik.
4.12 Amennyiben az elhelyezett tartalom a Nyereményjáték Játékszabályzatának bármely előírását, vagy jogszabályt sért, akkor azt az elhelyezett tartalmat haladéktalanul eltávolítjuk. Az eltávolított tartalmat a jogszabályi előírásoknak megfelelően ideig és célból tároljuk.

5. NYEREMÉNYEK, A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA, ÁTVÉTELE

5.1 Szervezők az alábbi nyereményt sorsolják ki:
– 1 db Tehetségteszt kitöltés és kiértékelés (heti egy órás online konzultáció 4 héten keresztül, egyeztett időpontban), melyet Móré Zsuzsa pályaválasztási tanácsadó tart

5.2 A sorsolás helyszíne: a Water Press Kft. székhelye (1039 Budapest József Attila u. 16.).
5.3 A sorsolás a Nyereményjáték zárását követő napon, 2023. október 28-án történik. A sorsolás a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történik.

5.4 A Szervezők a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem adnak át.

5.5 A Nyeremény készpénzre vagy egyéb nyereményre nem váltható át.

5.6 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervezők értesítik a Nyertest az általa megadott facebook profilnak küldött üzenetben, illetve a játékfelhívás posztban történő említéssel.

5.7 A Nyertes a nyereményben nyert online konzultációs folyamatot egyeztetett időpontban veheti igénybe.

5.8 A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a 6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe (továbbiakban: Tartaléknyertes).

5.9 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezőkkel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében.

5.10 A Nyertes tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a tehetségteszt eredményéről és a kiértékelési folyamatról esettanulmány készül, melyet Szervezők publikálhatnak felületeiken.

5.11 A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy töröljék, ha a Program során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget.

5.12 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervezők jogosultak a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

6. TARTALÉKNYERTES

6.1. A Nyertessel egy időben Tartaléknyertes is kisorsolásra kerül.

6.2 A Tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a Nyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1 A Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője a Water Press Kft, a Nyertes adatainak kezelői a Szervezők. A Játékosok személyes adatait a Water Press Kft. csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint.
7.2 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.
7.3 A hirdetésekben szereplő nyeremények képei illusztrációk is lehetnek.

Kapcsolódó bejegyzések